Robert Ptaszek

dr hab. Robert Ptaszek

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Religii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

dr hab. Robert Ptaszek
adiunkt - Katedra Filozofii Religii
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: robert.ptaszek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9418-5517