dr Magdalena Parzyszek

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Rodziny

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
C-608 13:20 - 15:00 T Analiza własnych możliwości i ograniczeń w pracy asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej konwersatorium
C-809 15:00 - 16:40 T Pomoc rodzinie w zakresie edukacji integracyjnej warsztaty
C-529 16:40 - 17:30 T Konsultacje konsultacje
WTOREK
GG-209 13:20 - 15:00 T Metodyka terapii pedagogicznej ćwiczenia
C-906 15:00 - 16:40 T Wychowanie religijne osób z niepełnosprawnością i elementy metodyki wykład
ŚRODA
C-408 10:50 - 12:30 T Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym
Od: 2019-11-27 do 2020-01-29
konwersatorium
C-523 12:30 - 13:20 T Konsultacje konsultacje
C-913 13:20 - 15:00 T Pedagogika rodziny seminarium
C-1043 15:00 - 16:40 T Metodyka pracy asystenta rodziny
Od: 2019-10-01 do 2019-11-20
ćwiczenia

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień