dr Magdalena Parzyszek

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Rodziny

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2018/2019

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
WTOREK
DMMIII-207 08:20 - 10:00 T Pedagogika rodziny seminarium
DMMIII-207 10:00 - 11:40 T Metodyka aktywizacji i organizacji czasu wolnego dorosłych osób z niepełnosprawnością ćwiczenia
DMMIII-207 11:40 - 13:20 T Pedagogizacja rodziców
Od: 2019-02-26 do 2019-04-09
ćwiczenia
DMMIII-26 11:40 - 13:20 T Metodyka wychowania religijnego osób z autyzmem
Od: 2019-04-16 do 2019-06-16
konwersatorium
DMMIII-207 13:20 - 14:10 T Dysfunkcjonalność rodziny wykład
DMMIII-207 14:10 - 15:00 T Dysfunkcjonalność rodziny konwersatorium
DMMIII-6 15:00 - 16:40 T Podstawy arteterapii z elementami metodyki ćwiczenia
ŚRODA
DMMIII-207 11:40 - 13:20 T Zadania i uprawnienia asystenta rodziny
Od: 2019-02-20 do 2019-03-20
wykład
DMMIII-207 11:40 - 13:20 T Metodyka rozwiązywania sytuacji kryzysowych w rodzinie - sposoby interwencji i plan pracy z rodziną
Od: 2019-03-27 do 2019-05-08
konwersatorium
DMMIII-207 11:40 - 13:20 T Organizacja wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
Od: 2019-05-15 do 2019-06-16
ćwiczenia
DMMIII-136 13:20 - 14:10 T Konsultacje konsultacje
DMMIII-207 14:10 - 15:00 T Rodzina wobec choroby i śmierci wykład
DMMIII-23 15:00 - 16:40 T Podstawy socjoterapii i metodyka pracy socjoterapeutycznej warsztaty
DMMIII-137 16:40 - 18:20 T Prognozowanie w pedagogice ćwiczenia

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień