Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii w Polsce

Stanowisko: Profesor zwyczajny