Paweł Garbacz

prof. dr hab. Paweł Garbacz

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Podstaw Informatyki

Stanowisko: Profesor

prof. dr hab. Paweł Garbacz
Profesor - Katedra Podstaw Informatyki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pawel.garbacz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4145-7528