dr hab. Agnieszka Bender

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

dr hab. Agnieszka Bender
Adiunkt - Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.bender_anti_spam@kul.pl