prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii w Polsce

Stanowisko: Profesor

prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski
Profesor - Katedra Historii Filozofii w Polsce
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: ryszard.zajaczkowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3417-3666