Anna Tejszerska

S. dr inż. arch. Anna Tejszerska

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu

Stanowisko: Asystent

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
WMP-906 08:20 - 10:00 T Geometria wykreślna
Od: 2020-02-24 do 2020-06-09 (grupa 2)
ćwiczenia
WMP-906 10:00 - 11:40 T Geometria wykreślna
Od: 2020-02-24 do 2020-06-09 (grupa 1)
ćwiczenia
WMP-906 11:40 - 12:30 T Geometria wykreślna
Od: 2020-02-24 do 2020-06-16
wykład
WMP-906 13:20 - 15:00 T Architektura i ogród w krajobrazie kulturowym
Od: 2020-02-24 do 2020-06-08
seminarium
WMP-906 15:00 - 15:50 T Kształtowanie przestrzeni publicznej
Od: 2020-02-24 do 2020-06-16
wykład
WMP-906 15:50 - 16:40 T Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych
Od: 2020-02-24 do 2020-06-16 (grupa 1)
ćwiczenia
WTOREK
WMP-507A 12:30 - 13:20 T Turystyka kulturowa a tożsamość miejsca
Od: 2020-02-25 do 2020-06-16
wykład
WMP-507A 15:00 - 16:40 T Konsultacje
Od: 2020-02-25 do 2020-06-16
konsultacje

Lista prowadzonych zajęć niecyklicznych - Semestr Letni 2019/2020

SalaGodz.od-doPrzedmiotRodzaj zajęć
2020-03-02 (PONIEDZIAŁEK)
WMP-906 15:00 - 16:40 Kształtowanie przestrzeni publicznej wykład
2020-03-13 (PIĄTEK)
WMP-507A 09:10 - 10:00 Geometria wykreślna wykład
2020-03-27 (PIĄTEK)
WMP-507A 09:10 - 10:50 Geometria wykreślna (grupa 1) ćwiczenia
WMP-507A 10:50 - 12:30 Geometria wykreślna (grupa 2) ćwiczenia

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień