prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Katedra Krytyki Literackiej

Stanowisko: Profesor zwyczajny

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
WTOREK
CN-202 10:00 - 10:50 T Hierarchie: Debiutanci warsztaty
CN-229 10:50 - 12:30 T Mocne i słabe pojęcia kultury najnowszej (artysta, dzieło, sztuka, inspiracja)
Od: 2019-10-01 do 2020-02-15
wykład
CN-202 12:30 - 14:10 T Najnowsze zjawiska w literaturze polskiej (1989-2010) ćwiczenia
CN-202 14:10 - 15:50 T Analiza dzieła literackiego (grupa 1) ćwiczenia

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień