Ks. dr hab. Jerzy Koperek

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Nauk o Rodzinie

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Ks. dr hab. Jerzy Koperek
adiunkt - Katedra Nauk o Rodzinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: jerzy.koperek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3883-6770