dr Małgorzata Peroń

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Krytyki Literackiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
CZWARTEK
CN-022 08:20 - 10:00 T Kultura 2.0 warsztaty
CN-229 10:00 - 10:50 T Konsultacje konsultacje
C-906 10:50 - 12:30 T Sztuki wizualne w kulturze (perspektywa krytycznoliteracka) konwersatorium
CN-229 12:30 - 14:10 T Lektura tekstów kultury: od mitu do filmu konwersatorium
CN-229 14:10 - 15:00 T Konsultacje konsultacje

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień