mgr Beata Panasiuk

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Stanowisko: Asystent

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2020/2021

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
ONLINE09:10 - 10:50 T Doing Business in English - Język angielski warsztaty
ONLINE12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (grupa 58) lektorat
ONLINE15:00 - 16:40 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (grupa 150) lektorat
ONLINE16:40 - 18:20 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (grupa 147) lektorat
WTOREK
ONLINE07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (grupa 146) lektorat
ONLINE09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (grupa 48) lektorat
ŚRODA
ONLINE08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (grupa 54) lektorat
CZWARTEK
ONLINE10:00 - 11:40 T Doing Business in English - Język angielski (grupa 1) warsztaty
ONLINE11:40 - 13:20 T Doing Business in English - Język angielski (grupa 2) warsztaty
ONLINE14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (grupa 57) lektorat

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień