mgr Beata Panasiuk

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Języków Obcych
Studium Języków Obcych

Stanowisko: Asystent

mgr Beata Panasiuk
asystent - Studium Języków Obcych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: beata.panasiuk_anti_spam@kul.pl