dr Agnieszka Kuźniar

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Nauk Biologicznych
Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr