Ks. dr hab. Maciej Hułas


Ks. dr hab. Maciej Hułas
asystent - Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: maciej.hulas_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2833-972X