Ks. dr Michał Jędrzejski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Badań nad Monodią i Polifonią Religijną

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Konsultacje - Semestr Zimowy 2023/2024

WTOREK