dr Artur Mamcarz-Plisiecki

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Kultury i Sztuki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr