dr hab. Cezary Taracha (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych

Stanowisko: Profesor KUL

Konsultacje - Semestr Zimowy 2021/2022

WTOREK