dr hab. Mieczysław Ryba (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.