dr hab. Alicja Puszka

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii XVI-XVIII wieku

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.