dr hab. Jan Ptak

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii Średniowiecznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.