S. dr Elżbieta Kruszewska

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Historii Duchowości

Stanowisko: Asystent

S. dr Elżbieta Kruszewska
Asystent - Katedra Historii Duchowości
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: elzbieta.kruszewska_anti_spam@kul.pl