prof. dr hab. Zbigniew Niebelski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii XIX wieku

Stanowisko: Profesor zwyczajny