dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

Zaparszam na stronę

http://www.kul.pl/14113.html