dr hab. Mirosław Filipowicz

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii i Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Mirosław Filipowicz
Profesor KUL - Katedra Historii i Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: miroslaw.filipowicz_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5225-6564