dr Yaowu Wu

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
I Katedra Sinologii

Stanowisko: Profesor KUL

dr Yaowu Wu
Profesor KUL - I Katedra Sinologii
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: yaowu.wu_anti_spam@kul.pl