mgr Roman Isopenko

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Historii Języka Angielskiego i Translatoryki

Stanowisko: Asystent

mgr Roman Isopenko
Asystent - Katedra Historii Języka Angielskiego i Translatoryki
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: roman.isopenko_anti_spam@kul.pl