dr Jarosław Kuśpit

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Gospodarczej i Bankowości

Stanowisko: adiunkt

dr Jarosław Kuśpit
adiunkt - Katedra Polityki Gospodarczej i Bankowości
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: jaroslaw.kuspit_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1214-0759