dr hab. Arkadiusz Gut (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Teorii Poznania

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.