Małgorzata Gałązka

dr Małgorzata Gałązka

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Karnego

Stanowisko: Asystent

dr Małgorzata Gałązka
Asystent - Katedra Prawa Karnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.galazka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9433-4356