Jacek Trzewik

dr Jacek Trzewik

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Jacek Trzewik
adiunkt - Katedra Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: jacek.trzewik_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6462-6294