dr Ewa Paśnik-Tułowiecka

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Instytut Literaturoznawstwa


dr Ewa Paśnik-Tułowiecka
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: ewa.pasnik-tulowiecka_anti_spam@kul.pl