dr hab. Wojciech Lis (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Wojciech Lis prof. KUL
profesor KUL - Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Profesor KUL - Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wojciech.lis_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9014-0749