Ks. prof. Dariusz Lipiec

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Pastoralnej

Stanowisko: Profesor

Ks. prof. Dariusz Lipiec
Profesor - Katedra Teologii Pastoralnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: dariusz.lipiec_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8890-2062