Edyta Kociubińska

dr hab. Edyta Kociubińska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Katedra Kultur i Literatur Romańskich

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.