dr Agnieszka Kłos-Dacka

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Agnieszka Kłos-Dacka
adiunkt - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.klos-dacka_anti_spam@kul.pl