mgr Paulina Tomczyk


Doświadczenie zawodowe

od 10.2019 - redaktor Półrocznika "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne"

09.2018-12.2018 - stażysta w Wydawnictwie Episteme, Lublin

 

 

 

Doświadczenie redakcyjne

 2019

 • Redakcja i korekta publikacji: System kształcenia prawników a działalność związana ze zwalczaniem przestępczości i pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwami, red. A. Syryt [w przygotowaniu].
 • Redakcja publikacji: Aksjologiczno-konstytucyjne podstawy pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz przeciwdziałania przestępczości [w przygotowaniu].
 • Redakcja, indeks nazwisk publikacji: Walizka Leśmiana. Losy ocalonych rękopisów, oprac. i posłowie D. Pachocki, współpraca P. Tomczyk, Lublin 2019.
 • Redakcja i korekta publikacji: E.J. Jeżewska-Krasnodębska, Zaburzenia mowy u dzieci. Analiza zmian relizacji fonemów w badaniach podłużnych, Warszawa 2019.

 

2018

 • Redakcja językowa publikacji: M. Kowalska–Cichy, Magia i procesy o czary w staropolskim Lublinie, Lublin 2018.
 • Korekta wydawnicza publikacji: P.A. Pawłowski, Szkoła Powszechna w Kolonii Warszawskiej w latach 1918–1945, Borkowizna 2018.
 • Opracowanie redakcyjne publikacji: B. Prus, Kroniki, oprac. I. Węgrzyn, wstęp T. Budrewicz, t. 1–3, Warszawa–Lublin 2017.
 • Opracowanie redakcyjne publikacji: B. Prus, Kroniki, oprac. I. Węgrzyn, t. 4–5, Warszawa–Lublin 2017.
 • Opracowanie redakcyjne publikacji: B. Prus, Kroniki, oprac. E. Skorupa, t. 10–11, Warszawa–Lublin 2017.
 • Redakcja i korekta tekstów dla czasopism: "Neurologia Praktyczna", "Dermatolofia Praktyczna", "Gastroenterologia Praktyczna", "Przegląd Pediatryczny".

 

2016

 • Redakcja i korekta publikacji: Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, red. J.P. Tarno, A. Szot, P. Pokorny, Lublin 2016.
 • Członek zespołu edytorskiego: Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, red. E. Gigilewicz, M.L. Opiela, t. 1–2, Lublin 2016.