mgr Beata Gulati

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Specjalnej


mgr Beata Gulati
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: beata.gulati_anti_spam@kul.pl