dr Agata Łuka

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Filologii Łacińskiej

Stanowisko: Asystent

dr Agata Łuka
asystent - Katedra Filologii Łacińskiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agata.luka_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3564-9331