mgr Karolina Pięta

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych


mgr Karolina Pięta
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: karolina.pieta_usun_to@kul.pl