Agnieszka Gryta

mgr Agnieszka Gryta

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Stanowisko: Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego dr

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
GG-235 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (grupa 42) lektorat
GG-108 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (grupa 292) lektorat
GG-108 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (grupa 310) lektorat
WTOREK
GG-233 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (grupa 294) lektorat
ŚRODA
GG-370 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (grupa 299) lektorat
GG-212B 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym
Od: 2020-02-15 do 2020-02-26 (grupa 36)
lektorat
GG-370 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym
Od: 2020-02-27 do 2020-06-16 (grupa 36)
lektorat
PIĄTEK
GG-233 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (grupa 296) lektorat
GG-235 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (grupa 295) lektorat

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień