dr Alina Betlej

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Alina Betlej
adiunkt - Katedra Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: alina.betlej_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2729-6564