mgr Joanna Majewska-Zarychta

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Germańskiego


mgr Joanna Majewska-Zarychta
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: joanna.majewska-zarychta_anti_spam@kul.pl