mgr Maciej Celiński

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii


mgr Maciej Celiński
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: maciej.celinski_anti_spam@kul.pl