dr Kamil Powroźnik

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki

Stanowisko: Asystent

Konsultacje - Semestr Zimowy 2019/2020

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK