mgr Magdalena Jabłońska

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Ogólnej


mgr Magdalena Jabłońska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: magdalena.jablonska1_usun_to@kul.pl