dr Krzysztof Bartyzel

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Informatyki Stosowanej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2020

Prace licencjackie
 • Algorytmy rozpoznawania twarzy
 • Wykorzystanie algorytmu LBPH do rozpoznawania twarzy
 • Algorytmy wykrywania krawędzi na obrazach cyfrowych
 • Zastosowanie algorytmu triangulacji Delaunaya w procesie identyfikacji odcisków palców
 • Optyczne rozpoznawanie znaków przy wykorzystaniu algorytmu szkieletyzacji
 • Biometryczne mechanizmy rozpoznawania tęczówki
 • Metody rozpoznawania wzorców i tekstu
 • Zastosowanie Transformacji Hough'a do segmentacji obrazów
 • Zastosowanie algorytmu Daugmana do automatycznej identyfikacji
 • Analiza bezpieczeństwa skanerów linii papilarnych
 • Wykorzystanie technologii Deepface do stworzenia biometrycznego systemu rozpoznawania twarzy
 • Wykorzystanie algorytmu dopasowania grafów do identyfikacji odcisków palców
 • Zastosowanie sieci neuronowych do usuwania szumów na zdjęciach cyfrowych

2019

Prace licencjackie
 • Algorytmy automatycznego wykrywania tekstu w obrazach cyfrowych
 • Algorytmy wykrywania twarzy na obrazach dynamicznych
 • Metody segmentacji obrazów cyfrowych
 • Metody progowania obrazów cyfrowych
 • Ukrywanie informacji w obrazach cyfrowych
 • Algorytmy wykrywania twarzy na obrazach statycznych
 • Algorytmy rozpoznawania odcisków palców
 • Zastosowania histogramu obrazu

2018

Prace licencjackie
 • Stratna i bezstratna kompresja obrazu z wykorzystaniem algorytmów jpeg
 • Rozpoznawanie gestów przy wykorzystaniu Microsoft Kinect
 • Kompresja stratna i bezstratna w oparciu o algorytm RLE
 • Podział i zastosowanie różnych modeli barw
 • Obiektywne i subiektywne metody oceny jakości obrazu
 • Algorytmy automatycznego wykrywania twarzy w obrazach cyfrowych
 • Rozpoznawanie twarzy przy użyciu Cognitive Services
 • Wykorzystanie algorytmu ant colony do segmentacji obrazów
 • Geneza i zastosowanie kodow QR
 • Wykrywanie i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych na obrazach cyfrowych
 • Kategoryzacja danych wizualnych
 • Geneza i wykorzystanie dyskretnej transformaty kosinusowej w kompresji obrazu