dr Krzysztof Bartyzel

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Informatyki Stosowanej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Computational Complexity and Numerical Optimization of Adaptive Kuwahara Filter
    [w:] Journal of Applied Computer Science