dr Krzysztof Bartyzel

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Informatyki Stosowanej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Krzysztof Bartyzel
adiunkt - Katedra Informatyki Stosowanej
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: krzysztof.bartyzel_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2200-1349