mgr Witalij Smygur

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu


mgr Witalij Smygur
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: witalij.smygur_anti_spam@kul.pl