dr Mykola Prodaniuk

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Katedra Modelowania Matematycznego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr